Agenda

Zondag 19 november 18.30 uur Dorpskerk Maarssen

Woensdag 20 december Kerstzangdienst Herv. kerk Westbroek

Maandag 25 december 1e Kerstdag 10.00 uur Open Hof Maarssen